SCHAATSEN: LEEUWARDEN: 03-11-2017, Team Frysk Fotoshoot, ©foto Martin de Jong

SCHAATSEN: LEEUWARDEN: 03-11-2017, Team Frysk Fotoshoot, ©foto Martin de Jong

8 november 2017