Jan Boelen
Begeleiding

Jan Boelen

Toen we 3 jaar geleden begonnen met de organisatie van Team FrySk was er niet of
nauwelijks sprake van verbinding tussen de clubs – het gewest – de commerciële
topploegen. Voor de ontwikkeling van talenten vind ik dat die verbinding juist cruciaal is
voor een goed opleidingstraject. Talentontwikkeling begint bij het jochie of het meisje dat
via het schoolschaatsen of als jong clublid kennis maakt met de schaatssport en
vervolgens talent bezit en de motivatie heeft om zich te ontwikkelen , stap voor stap, tot
topsporter die de ambitie heeft om uiteindelijk deel te kunnen nemen aan de Olympische
spelen.
Ook talenten die gedurende de rit, door omstandigheden, noodgedwongen een stapje
terug doen moeten opgevangen worden, om met een goede begeleiding vervolgens weer
meerdere stappen omhoog te kunnen zetten.
Hier wil ik graag mijn energie voor inzetten.
Dat geldt overigens ook voor de begeleiding van internationale schaatsers uit zgn
schaats-ontwikkelingslanden die via team FrySk de weg naar de top hopen te vinden.